NEDELJA:  20. 11. in 27. 11. 2022

 

Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili: »Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in izvoljenec.« Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa. Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe«. Nad njim je bil tudi napis:

 

»Ta je judovski kralj.«

(Lk 23,35-43)

 

V današnjem prazničnem evangeliju nastopajo mnogi, ki so se iz Jezusa grdo norčevali. V nasprotju z njimi evangelist Luka usmeri našo pozornost na desnega razbojnika, ki je umirajoč prosil Jezusa, naj se ga usmili. Tudi mi, bratje in sestre, se na praznik KRISTUSA KRALJA zazrimo v Križanega; hvaležno stopimo v svetišče njegovega srca in se odžejajmo  pri izviru njegove  neizmerne  ljubezni…

 

***

Obvestila in priporočila:                                          

·        Danes, 20.11., stopamo v teden Karitas: »Skupaj delajmo za dobro«

·        Ofer nedelje K. Kralja - pred godom sv. Cecilije - za naše pevce.

·        V soboto 26.11. ob 9.30 vabljeni v delavnico za izdelavo adventnih vencev. Pridi in s seboj prinesi: obod, sveče in okraske.

·        V nedeljo 27.11. želimo z D.Marijo - romarico - na adventno molitveno pot, ki pelje po naših zaselkih in vaseh, po naših domovih in družinah.

Srečanja:

·        V sredo 23.11. po sv. maši za biblično skupino.

·        V četrtek 24.11. po sv. maši za katehetski zbor.

·        V soboto 26.11. ob 8.30 za strežnike.

·        V četrtek 1.12. ob 18.30 za starše 1. in 2. razreda.

Čiščenje in krašenje:

·        NOVEMBER: LAHOVŠE, BITOVI in LORETOVŠE - Ekipa D: 26.11

·        DECEMBER: GORENJE in ČOHI - Ekipa A: 3.12. 

 

 

Nedelja,            20.11.

 

  8.00

10.00

          

+     Milan Ferjančič,   Slokarji 165          

        Za župnijo              

34. med letom

Kristus Kralj

ponedeljek,      21.11.    

 

18.00

            

+      Antonija Bolko,   Gradišče                                                                      

Darovanje  D.M..

torek,                22.11.

 

18.00

 

 

        V čast sv. Ceciliji za naše pevce: žive in rajne      

Cecilija

sreda,                23.11.

 

18.00

       

++    Zdravko, Stana, Herman in Henrika,   Loretovše 77c                          

Klemen I.

četrtek,             24.11.

 

18.00

 

        Za duše v vicah   ( iz nov. darov )

Andrej in viet.. muč.

petek,                25.11.

 

 18.00

+      Marija Lokar,   Gorenje 214a        

Katarina Aleksand.

sobota,             26.11.

 

18.00

          

++    Danilo in Lojze Batič,   Kompari 88                      

Valerijan

Nedelja,            27.11.

 8.00

10.00

  15.00

+      Jože Kompara,   Kompari 97

        Za  župnijo   

         Rožni venec     

1. adventna

NEDELJA KARITAS

ponedeljek,      28.11.

 

 18.00

 

++    Martina, Vilibald in Jožef Kovač,   Kompari 87         

Katarina Laboure

torek,                29.11. 

 

18.00

 

 

+      Milan Soban in ++ starši,   Gorenje 204a

 

Filomen

sreda,                30.11.

 

18.00

       

+     Lovrenc Lokar,   Brodiše 1h (osmina)                     

Andrej

četrtek,               1.12.   

 

18.00

 

+     V čast Svetemu Duhu,   Brodiše 1f

Edmund

petek,                  2.12.

 

18.00

 

               

       Za duše v vicah   ( iz nov. darov )

Kromacij

sobota,               3.12.

 

18.00

 

        V čast MB za duhovne poklice - ŽRV                                  

Frančišek Ksaver                   

Nedelja,              4.12.

  8.00

10.00

 15.00

+     Marjan Blažko,   Lahovše 50               

        Za župnijo      

         Rožni venec             

2. adventna

Barbara

nalagam novice...