NEDELJA:  9.1. in 16.1. 2022

 

Dogajanje, o katerem slikovito poroča današnji evangelij, nam odkriva pomenljivost poslanstva, ki ga je po krstu v Jordanu sprejel Jezus iz Nazareta. Nadenj je prišel Sveti Duh in z neba se je zaslišal Očetov glas:

 

 »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

 (Lk 3,15 -22)

 

 

V Jezusu Kristusu

se ob Jordanu začenja

»veliki misijon«

po katerem se

človeštvu vrača večna

sreča izgubljena v

Adamovi nepokorščini.

»Človek  zdaj si otet«,

poje prelepa božična pesem…

 

Gospod,

že v zgodnjem otroštvu,

nam je bila podarjena milost

svetega krsta in po krstnem

studencu neprecenljivi

dar Božjega otroštva.

Daj,

da bi opravičeni

po njegovi milosti,

postali dediči večnega življenja.

 

Gospod,

hvala za luč vere,

hvala za milost svetega krsta …

 

DIALOG, IZOBRAZBA IN DELO

----------------------------------------------------------------------------

Poslanica papeža Frančiška za 55. svetovni dan miru

 

V uvodu papež Frančišek pravi kako je v vsaki dobi mir hkrati dar od zgoraj in sad skupnega prizadevanja. Obstajata namreč  »arhitektura« miru, kjer posegajo različne družbene ustanove in »obrt« miru, ki se dotika vsakega izmed nas osebno. Vsi lahko sodelujemo pri delu za mirnejši svet: začenši v lastnem srcu. Sveti oče predlaga tri poti za vzpostavitev trajnega miru.

 

Dialog med generacijami,

pot, ki je najprej v poslušanju drugega, v spoštljivem pogovoru in skupni hoji. To pomeni, pravi papež: »Krčiti trdo in nerodovitno zemljo spopadanja in odmetavanja, da bi na njej gojili semena trajnega in skupnega miru«…

 

Izobraževanje in vzgoja kot motor miru,

pot, ki prej velja za izdatek kot za naložbo. Vendar, nadaljuje sveti oče: »sta prav izobrazba in vzgoja glavna prinašalca človeškega razvoja in naredita človeka svobodnejšega in odgovornejšega in sta nujna za obrambo ter spodbujanje miru. To sta temelja urejene družbe, ki je sposobna rojevati upanje, bogastvo in napredek«…

 

Delo, nepogrešljiv dejavnik miru,

pot, za polno uresničenje človekovega dostojanstva. Sveti oče poudarja: »delo je potreba, je del človekovega smisla na tem svetu, je pot dozorevanja, razvoja in osebne uresničitve. S tega vidika je treba spodbujati in podpirati pobude, ki na vseh ravneh pozivajo k spoštovanju temeljnih pravic delavk in delavcev«…

 

»Dragi bratje in sestre«,

sklepa papež novoletno poslanico miru,  »vabim vas, da skupaj hodimo  po teh treh poteh. Naj bo vedno več takih, ki brez hrupa, ponižno in vztrajno iz dneva v dan postajajo tvorci miru. In naj jih vedno prehiteva in spremlja blagoslov  Boga miru!«

                                                                                                               Frančišek

 

IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE SV. LOVRENCA

----------------------------------------------------------------------------

Leto 2021 v številkah:

 

·       Krstov: 10

             PATRIK ČERNIGOJ,  ARON IVANOVIĆ,  BENO ČOHA,  MANJA KOVAČ,

               LEA FURLAN,  FLORJAN LOKAR,  NACE TONČIČ,  ZARJA TERBIŽAN,     

               JULIJA ČERNIGOJ,  ZALA ČERNIGOJ.

 

·       Pogrebov: 13

IVAN BRATINA, KOVAČ BOŽIDAR,  MARIJA LOREDAN,  IDA LOKAR,  BOGDAN KOVAČ,  MARIJA ROSANDA KOMPARA,  DARINKA PERGAR,

ZDENKO GREGORIČ,  MARTIN ČOPIČ,  MARKO VIDMAR,

ANTON  MOČNIK,  IZIDOR VOLK,  ZORKA KLEMEN.

 

·       Porok: 2

SANJA KRISTINA FURLAN in MATJAŽ VELIKONJA,

TADEJA KOVAČ  in  GREGOR KRAPENC.

 

·       Prvoobhajancev: 9

HANA BIZJAK,  JON ČOHA,  JULIJA FAGANELJ,  RENE KOVAČ,

MATEVŽ in TOBIJAS KOMPARA,  ŽANA KOMPARA,  

ANA in BORUT FERLETIC.     

 

Obvestila in priporočila:

·        Držimo se svetovanih pravil: maska, razkuževanje, razdalja.

·        Za obisk sv. maše je potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

·        Priprava na KRST, (tri zaporedne torke),

začne: 11.1., nato 1. 3. ob 19.00 in še 3.5. ob 20.00 v Šturjah.

·        Priprava na ZAKON, (v dveh vikendih),

začne:  4. - 6. 2. in 11. - 13.2. ob 19.00 v Šturjah - Marijin dom.

·        V  torek 18.1. začetek molitvene osmine za edinost kristjanov.

·        V soboto 22.1. ob 8.30 srečanje za strežnike.

·        V nedeljo 9.1. po obeh mašah srečanje za bralce Božje besede.

·        V nedeljo 23.1. bomo obhajali 100. obletnico rojstva

      msgr. Janeza Filipiča. Našega pokojnega župnika se bomo             

      s hvaležnostjo spomnili pri nedeljski sveti maši. Lepo vabljeni!

   

Čiščenje in krašenje:

            JANUAR,  peta skupina: LAHOVŠE, BITOVI in LORETOVŠE

·        Ekipa C: 15.1. in ekipa D: 22.1.

 

Blagoslovljeno,

srečno in zdravo leto 2022!

 

Nedelja,                9.1.

 

8.00

10.00

 

 

+           Magda in ++ Čoha,   Brod 152                                     

              Za župnijo  

                       

JEZUSOV KRST

Hadrijan

ponedeljek,        10.1.    

 

18.00

            

++         starši in sestra Trošt,  Brith 34a                                                           

Gregor Niški

torek,                  11.1.

 

18.00

 

 

++         Veno in Tina Bavčer,  Brod 153

Pavlin Oglejski

sreda,                  12.1.

 

18.00

 

+           Zorka Klemen,  Brith  11b                                  (30. dan)                                 

Tatjana

četrtek,               13.1.

 

18.00

 

+           Aleksandra Kovač,  Kovači 141  (zadušnica)

Hilarij

petek,                  14.1.

 

18.00

             V dober namen,  Brith 40

Oton

sobota,               15.1.

 

18.00

             

+           Marko Vidmar,                                          Loretovše 77c                                                           

Absalom

Nedelja,              16.1.

 

8.00

10.00

 

 

+            Henrik Črnigoj,  Vas 123                         

              Za župnijo  

                                                   

2. med letom

Maroški mučenci

ponedeljek,        17.1.

 

18.00

 

++          Ida in Gabrijel,  Brith 30            

Anton

torek,                  18.1.

 

18.00

 

              V čast Svetemu Duhu,  Brodiše 1f

Marjeta Ogrska

sreda,                  19.1.

 

18.00

 

+            Angel Loredan,  Palkovše 133  

Friderik Baraga-b.sl.

četrtek,               20.1.    

 

18.00

 

++          Čopič,  Vas 104             

Fabijan in Sebastijan

petek,                  21.1.

 

18.00

 

 

+            Magdalena Čoha,  sodelavke Karitas                                                                     

Neža – Agnes

sobota,               22.1.

 

18.00

 

++          Marija, Stanko in Vinko Kompara,                    Slokarji 179     

Vincencij

Nedelja,              23.1.

 

8.00

10.00

 

 

+             msgr. Janez Filipič – župnik                                     

               Za župnijo             

            

3. med letom

Nedelja Božje besede

nalagam novice...