NEDELJA:  29. 1.  in  5. 2. 2023

 

Ko je Jezus zagledal množice, tako poroča evangelist Matej v današnjem evangeliju, se je povzpel na goro. Sedel je in  njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil:    

 »Blagor ubogim v duhu,

 kajti njihovo je nebeško kraljestvo.«

(Mt 5,1-12)

Blagri, »govor na gori«, kot običajno radi rečemo, nam podarjajo osrednje sporočilo in temeljni nauk učitelja iz Nazareta. Ta ni namenjen samo apostolom, ki se jim je Jezus še posebej posvečal, marveč vsem, ki so ga poslušali in tudi nam, ki smo po milosti svetega krsta postavljeni na pot vere. Ubogi v duhu, krotki, žalostni, lačni in žejni pravice, usmiljeni, čisti v srcu, miroljubni in preganjani niso več zapostavljeni in breme družbe, ampak blagrovani in v Kristusu blagoslovljeni…

Gospod, tvoj nauk nas osvobaja in krepi, kliče nas in nagovarja. Vsak dan znova naj nam pomaga stopiti na pot vere in v šolo Božje besede…

***

Obvestila in priporočila:                                          

·        V četrtek 2.2. svečnica – Jezusovo darovanje.

·        V času zimskih počitnic (5.2. – 12.2.) verouka ne bo.

·        V teku je skupna priprava na krst: 10.,17. in 24. januar ob 19.00.

Sledi: 7., 14. in 21. marec ob 19.00 in 9., 16. in 23. maj ob 20.00.

       Vedno ob napovedani uri, v Šturjah, v Marijinem domu.

·        Bliža se skupna priprava na zakon: 10.-12. in 17.-19. februar.

       Vedno od 19.00 do 21.00, v Šturjah, v Marijinem domu.

·        Vsak petek  pred sv. mašo (17.30) priložnost za sveto spoved.

Srečanja:

·        V torek 31.1. po sv. maši za katehetski zbor

·        V soboto 4.2. ob 8.30 za strežnike.

·        V sredo 8.2. po sv. maši za biblično skupino.

Čiščenje in krašenje:

·        FEBRUAR: VAS, PALKOVŠE in KALUŠE, Ekipi A: 4.2. in B: 11.2.

 

 

Nedelja,              29.1.

 

  8.00

10.00

 

 

+     Štefan Gnjezda,  sorodniki             

        Za župnijo

               

4. med letom

Valerij in Kostancij

ponedeljek,        30.1.    

 

18.00

            

++  Ana in Jože Kompara,  Kompari 97                                                                                

Martina

torek,                  31.1.

 

18.00

 

 

+    Gabrijel Lokar,  Brith 27               

Janez Bosko

sreda,                   1.2.

 

7.00

       

      Za duše v vicah                        

Brigita Irska

četrtek,                 2.2.

 

18.00

 

       Po namenu darovalca

Jezusovo darovanje

petek,                    3.2.

 

 18.00

+     Klavdij Volk,  Stomaž  (8. dan)  

Blaž

sobota,                 4.2.

 

18.00

         

       V čast MB za duhovne poklice  - ŽRV          

Oskar

Nedelja,                5.2.

 

 8.00

10.00

 

  

++  Agata in Peter Furlan,  Grajšk 3b      

       Za župnijo   

           

5. med letom

Agata

ponedeljek,          6.2.

 

 18.00

 

+    Jožef Stegovec,  Brith 11a            

Pavel Miki in Jap. muč.

torek,                    7.2. 

 

18.00

 

 

+     Lovrenc Lokar,  Gorenje 204      

Rihard

sreda,                    8.2.

 

18.00

       

++    Milka in Kristjan Nemec,  Brith 34c                

Jožefina Bakhita

četrtek,                 9.2.   

 

18.00

 

++    Ivanka in Jože Slokar,  Podkraj

Apolonija

petek,                  10.2.

 

18.00

 

               

+     Bruno Bratina,  sorodniki          

Sholastika

sobota,               11.2.

 

18.00

 

      V čast MB za zdravje,  Kompari

Lurška MB

Nedelja,              12.2.

 

8.00

10.00

 

 

++   Marko in Vida Žigon,   Kovači 142

       Za župnijo      

               

6. med letom

Evlalija

nalagam novice...