NEDELJA:  20. 9. in 27. 9. 2020

 

 

V vinogradu je bilo veliko dela. Gospodar je ob različnih urah iskal še novih delavcev. Tudi tistim, ki jih je najel okrog enajste ure je rekel:

 

»Pojdite tudi vi v vinograd!«

 

Gospodarjevemu vabilu so se dninarji radi odzvali. Zadovoljni so bili, da so dobili delo; tako tisti, ki so prišli v vinograd že zgodaj zjutraj, kot tisti, ki so prijeli za delo okrog enajste ure. Vse je čakalo dogovorjeno plačilo, ki ga je na večer vsakomur izplačal gospodarjev oskrbnik. Ta je ravnal pravično in dobrosrčno. Vsakemu je dal po en denar. Njegovo ravnanje pa je v delavcih sprožilo negodovanje. Začeli so se pritoževati…

 

Ob evangelijski sliki današnje nedelje odkrivamo, kako drugačna je Božja izbira in kako nam tuja je Božja misel. Vinograd, Božje kraljestvo, ki ga upodablja Jezus v evangeliju po Mateju, deluje po principu zastonjske Božje ljubezni. Ta je mnogo globlja, kot zna biti človeška; je zastonjska in neizčrpna. Ni obvladljiva in človeško preračunljiva, je podarjena…

 

S septembrom smo bili poklicani v »vinograd« novega pastoralnega leta. Prepustimo skrb za plačilo oskrbniku Jezusu Kristusu in tudi sami, z vso ljubeznijo, predano in hvaležno, odgovorimo na Božje vabilo.

 

 

 

Sprejmi potrditev,

Dar Svetega Duha – Amen

So besede, ki jih izreka škof birmovalec nad vsakim birmancem. Obenem s polaganjem rok in maziljenjem s sveto krizmo, se tako zgodi skrivnostni pečat potrditve. Tako zaznamovan in v Svetem Duhu posvečen, naj bi birmanec vse življenje ostal zvesta Kristusova priča.

V nadaljevanju birmanske strani se sedaj posvetimo izpovedim naših birmancev, ki o Svetem Duhu in o samem zakramentu sv. birme izpovedujejo naslednje:

 

 

Sveti Duh je LUČ, ki nas vodi po pravi poti k Jezusu. Adam Vidmar

Sveti Duh je ODPUŠČANJE, ko grešimo nas vedno znova razsvetli in nas uči

odpuščati tudi drugim. Anej Soban

Sveti Duh je VESELJE, ki je v nas, ko smo skupaj zbrani v molitvi. Ema Bizjak

Sveti Duh je POT, po kateri se približamo Jezusu, pot, ki smo jo s krstom začeli in jo bomo z birmo potrdili. Naj bo Sveti Duh naša prava pot. Jakob Kompara

Sveti Duh je VETER, ki nas vodi po pravi poti na morju življenja. Jernej Kompara

Sveti Duh je BESEDA, ki bodri, nas tolaži, vodi in nam pomaga delati dobro. Lara Slokar

Sveti Duh je MOČ, naj mi pomaga, da se bom pravilno odločala na poti

svojega življenja. Meta Semič

Sveti Duh je Božji DAR za nas, kristjane, da lažje izbiramo vedno pravo pot in nam pomaga, da vere ne zanemarjamo. Neža Zagorc

Sveti Duh je TOLAŽBA, ki tolaži srca vernih. Nejc Vrčon

Sveti Duh je MIR, ker je edini pravi vir miru poslan od Boga. Nuša Batagelj

Sveti Duh je OGENJ, ki vžiga v nas voljo, da sledimo Jezusu Kristusu

po njegovi poti. Oskar Colja

Sveti Duh je LJUBEZEN, znamenje in dar, ki človeka posvečuje,

mu polno življenje narekuje. Pij Kovač

Sveti Duh je ŽIVA VODA, ki nas očiščuje naših grehov in nam vliva vero

in moč za življenje. Sanja Miletić

Sveti Duh je ZVESTOBA, ker ti je zvest tudi če grešiš in ti pomaga, da ostaneš zvest Troedinemu Bogu. Tina Lokar

Sveti Duh je SOL, ki ohranja. Za birmanca je birma življenjska prelomnica. Takrat se odloča, da bo živel v veri, da bo ostal Bogu zvest in vdan. Vid Slokar

 

***

Dragi naši birmanci,

v vaša mlada srca je bila danes izlita Božja ljubezen.

Veselite se današnjega dne

in po poti vere pogumno nadaljujte!

 

župnik Jože,

katehetski zbor in vsa župnija

 

 

Oznanila

----------------------------------------------------------------------------

Obvestila in priporočila:

 • Najprej! Držimo se priporočenih navodil glede na korona-epidemijo:

Potrebna razdalja, maska, razkuževanje, zračenje, oddaja telefonske številke.

 • Večerna sveta maša je redno ob 19.00.

 • Vsak četrtek je po sv. maši češčenje R. Telesa.

 • Vsak petek je pred sv. mašo priložnost za sv. spoved.

 • Danes popoldne, 20.9. ob 17.00 Terčeljev shod v Logu.

 • V teku je priprava staršev na KRST otroka: Šturje 8.9. ob 20.00.

 • Priprava na ZAKON bo v Šturjah 4.10. ob 16.00.

 • Na prvi četrtek in prvi petek v oktobru obisk bolnikov.

 • Nedelja 27.9. »Slomškova« bo v Lokavcu »katehetska«. Med župnijsko

sveto mašo ob 9.00 bo krstno slavje za Ano in Boruta Ferletic. Se veselimo!

 

Srečanja:

 • Za katehetski zbor v torek 22.9. po sv. maši.

 • Za strežnike v soboto 3.10. ob 9.00.

 • Za biblično skupino v torek 29.9. po sv. maši.

 • Za celoten ŽPS v sredo 30.9. po sv. maši.

 

Čiščenje in krašenje:

SEPTEMBER: KOMPARI in BRITH; ekipa D: 26.9.

OKTOBER: LAHOVŠE, BITOVI, LORETOVŠE; ekipa A: 3.10.

 

***

Živi rožni venec

mesec oktober 2020

 

»Je človek star že ali mlad, naj rožni venec moli rad.«

Tako poje prelepa Marijina pesem in nevsiljivo kaže na razpoloženje

vernega ljudstva, ki je skozi stoletja, prav ob poglobljeni oktobrski molitvi, hranilo svojo zvestobo Bogu.

Naše oktobrsko srečanje na prvo soboto, dan pred »rožnovensko« nedeljo,

prvo v oktobru, naj okrepi našo pripadnost Jezusu in Mariji.

Naša srca naj napolni z upanjem in veseljem.

V rožni venec spete jagode naj nas vodijo k blaženemu cilju,

ki nam ga v Jezusu Kristusu podarja dobri Bog.

Prvo-sobotno srečanje naj bo po Marijinem vzoru naš DA Gospodu,

naša ponovna odločitev za redno molitev določene desetke, …

 

»Kdor rožni venec bo molil rad,

dobil bo milost vsakokrat.«

A. M. Slomšek

 

 

Nedelja, 20.9.

7.00

10.00

V DN v zahvalo, Brith 22

Za župnijo – sveta birma

25. med letom

Andrej in korejski muč.

ponedeljek, 21.9.

 

19.00

 

++ Nada in Danilo Bratina in ++ Bolko, Slok. 165

Matej

torek, 22.9.

 

19.00

 

Po namenu darovalca, Čohi 194

Mavricij

sreda, 23.9.

 

19.00

 

+ Marija Kompara, Brith 37

Pater Pij

četrtek, 24.9.

 

19.00

 

Po namenu darovalca, Kompari 90

Anton Martin Slomšek

petek, 25.9.

 

8.00

+ Aleksander Žnidarčič, Deskle

Firmin

sobota, 26.9.

 

19.00

 

V čast MB v zahvalo, Brith 9

Kozma in Damijan

Nedelja, 27.9.

7.00

9.00

++ Danilo in Lovrenc Slokar, Slokarji 175

Za župnijo

26. med letom

Slomškova nedelja

ponedeljek, 28.9.

 

19.00

 

+ Jože Stegovec, Brith 11a

Venčeslav

torek, 29.9.

 

19.00

 

Za zdravje, Čohi 189

Mihael,Gabrijel,Rafael

sreda, 30.9.

 

19.00

 

+ Adela Kompara, Brith 11c

Hieronim

četrtek, 1.10.

 

19.00

 

+ Josip Troha, Brith 14 in 15

Terezija D. Jezusa

petek, 2.10.

 

19.00

 

++ Jožefa in Grozdan Nemec ter Cvetka

Angeli varuhi

sobota, 3.10.

 

19.00

 

V čast MB za duhovne poklice - ŽRV

Gerard

Nedelja, 4.10.

7.00

9.00

++ Batič, Kovači 139

Za župnijo

27. med letom

»Rožnovenska«

 

 

 

 

 

nalagam novice...